Foreldre

Retningslinjer Økonomi

Bankkonti

Alle lag må ha lagkonto underlagt Kristiansund Håndballklubb.  

Ut i fra NIF sine lover er det et krav at private bankkonti ikke skal brukes og at alle lagkontoer i et idrettslag skal inkluderes i regnskapet. Det er ikke lov å sette penger som tilhører klubbens medlemmer inn på personlige kontoer. Det samme gjelder for kontantbeholdning.

Rutine ved oppstart av lagkontoer:

Send mail til okonomi@kristiansund-hk.no og informerer om følgende:

 • Navn på økonomiansvarlig(e) for lag
 • Personnummer
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
  Dere vil få tilbakemelding når konto er opprettet.

Økonomiansvarlig for laget får disse rettighetene til lagets konto:

 • Innsyn
 • Registrere betalinger

Alle inn- og utbetalinger for lagene skal gå gjennom klubben sine bankkonti.

Iht KHKs Økonomihåndbok må man ha dobbel godkjenning av utbetalinger på lagkontoene. Dette er også i henhold til retningslinjene fra NIF. Dobbel godkjenning betyr at to styremedlemmer godkjenner betaling etter at de er registrert og lagt til forfall i nettbanken.

Send en epost etter at betalingen er lagt inn:
okonomi@kristiansund-hk.no

Når laget endrer økonomiansvarlig er det viktig at det gis beskjed om det slik at vi får endret på fullmakter i banken.

Regnskap Lagkontoer:

Føring og innrapportering av bevegelsene på lagkonto:

 • Eget skjema i Excel skal benyttes til føring av alle bevegelser på lagets konto.
 • Skjema skal inneholde:
  • Inngående saldo for perioden
  • Hver bevegelse i perioden skal føres på egen linje som skal inneholde bilagsnummer, dato og tekst med hva det er. I tillegg skal beløpet føres i inn- eller ut-rubrikken.
  • Utgående saldo for perioden
 • Innsending av bilag (faktura, kvittering, kontoutskrift mm) og skjema skal gjøres etter hvert kvartal. Det er 4 innsendingsperioder i løpet av et år. Viktig at fristen blir overholdt.
 • Alle bilag merkes med nummer. Starter alltid nytt år med bilag nr 1.
 • Innlevering gjøres ved at skjema, bilag og kontoutskrift sendes som samlet PDF-fil på mail til okonomi@kristiansund-hk.no

Innkjøp:

 • Alle innkjøp for klubb skal foretas/gå via økonomiansvarlig for KHK. Ta kontakt på forhånd:
  okonomi@kristiansund-hk.no
 • Innkjøp/bestillinger for lag:
  • Økonomiansvarlig for laget er ansvarlig for at det er penger på lagets konto til å dekke utgifter/ evnt. innkreve egenandeler fra spillerne på forhånd.
  • Må avklares med spillere/foreldre på forhånd!

Faktura:

Fakturamottaker: Kristiansund Håndballklubb c/o Sandra Seifert, Nerlandsdalen 11 B, 6508 Kristiansund.

Faktura sendes på mail: okonomi@kristiansund-hk.no.

 • Faktura som mottas sendes til økonomiansvarlig for laget til viderebehandling og belastes laget sin bankkonto hvis ikke annet gjelder iht gjeldende retningslinjer.
 • Hvis det ikke fremgår av fakturaen hva det gjelder må det påføres formål for varen eller tjenesten (hva det gjelder/hvem som har deltatt).

Utgiftsrefusjon:

 • Hvis man har lagt ut for utgifter som man skal ha tilbake fra klubben benyttes UTLEGGSSKJEMA og skjemaet skal signeres av den som krever penger refundert. Kvittering/faktura (original) legges ved skjemaet og sendes til okonomi@kristiansund-hk.no
 • Hvis man har lagt ut for utgifter som man skal ha tilbake fra laget benyttes UTLEGGSSKJEMA og skjemaet skal signeres av den som krever penger refundert.
  Kvittering/faktura (original) legges ved skjemaet og leveres til økonomiansvarlig for laget.    

Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en god opplevelse og for å hjelpe nettstedet vårt med å fungere effektivt.