Foreldre

Kristiansund Håndballklubb ønsker å skape et godt miljø hvor håndball og sosialt felleskap bidrar til å skape trygghet og trivsel for både spillere og foreldre. God kommunikasjon med foresatte er derfor viktig!

Rollebeskrivelser

Når du gjør en jobb for laget, inntar du en rolle. Det er mange roller man kan ha, og ingen lag har alle rollene. Noen personer inntar flere roller, og noen roller overlapper hverandre. Roller er uansett en grei måte å fordele arbeidsoppgaver på, slik at flest mulig kan bidra. Under finner du beskrivelser av ulike roller. Disse kan likevel ikke regnes som utfyllende eller fasit på noen måte, men er mest ment som hjelp for dere til å fordele ansvarsområder.

For at lagene skal kunne drives og nødvendige oppgaver ivaretas er vi avhengige av at foreldre stiller seg positive til å bidra til oppgaver som det kan komme forespørsler om fra foreldrekontakter og styret.

Foreldrekontakt
Foreldrekontaktene er bindeleddet mellom eget lag (inkludert trenere) og styret i Kristiansund Håndballklubb. Foreldrekontaktene har en viktig rolle for laget og spillerne han/hun representerer. Foreldrekontakter vil få informasjon fra ledelsen som de skal formidle videre til laget sitt.

 • Delta på eventuelle foreldrekontaktmøter. Dette er en fin arena for erfaringsutveksling mellom nye og mer erfarne foreldrekontakter. Møtene blir ledet av representanter fra ledelsen.
 • Koordinering av sosiale arrangement for lag.
 • Bidra til å oppdatere/vedlikeholde medlemslister i samarbeide med ledelsen.
 • Sette opp kjørelister/sjåførliste til bortekamper.

Nyoppnevnte foreldrekontakter meldes inn til post@kristiansund-hk.no med opplysninger i emnefelt: “Foreldrekontakt: Lag, Navn”

Vi oppfordrer alle foreldrekontakter til å bli med Facebook-gruppen under.

Økonomiansvarlig

 • Ha oversikt over regnskapet for laget – inntekter/utgifter.
 • Betale påmeldingsavgifter til cuper.
 • Få inn egenandeler fra spillere.
 • Lagkonto opprettes under Kristiansund Håndballklubb som eier. Regnskap skal leveres inn fra hvert lag til styret hvert kvartal. Se egne rutiner under Retningslinjer Økonomi. LINK

Kioskansvarlig
For lag:
Ha en/flere ansvarlig(e) for kiosk på hjemmekampene (kakebakere, foreta innkjøp mm).

For klubb:
Følg oppdaterte retningslinjer arrangement.

Sekretariatansvarlig

 • Sette opp hvem som skal sitte i sekretariatet gjennom sesongen.
 • Beskrivelse for innlogging i Turneringsadmin. for digital kamprapport finner dere på Foreldrekontaktgruppen på Facebook.

Dommervert

 • Alle lag bør stille med en dommervert på lagets hjemmekamper.
 • Dommerverten skal sørge for at dommerne blir godt mottatt.
 • Dommerverten skal også slå ned på evt negativ oppførsel blant publikum (kommentarer til spillere/dommere). Husk foreldrevettreglene.

Dugnadsansvarlig

 • Dugnadsansvarlig koordinerer lagets bidrag ved arrangement i regi av KHK. Dette gjelder f.eks OKEA-cup, Byåsen akademiet mm.
 • Lage og melde inn vaktlister ved behov og koordinere dugnadsinnsats (det er ikke slik at alle foreldre må bidra til alle arrangement).
 • Dugnad for lag skal alltid meldes/søkes om til styret: post@kristiansund-hk.no. I mailen skal det opplyses om følgende: Dato for dugnad, type dugnad (toalettpapir, sokker osv.), forventet inntekt.

Cupansvarlig/Koordinator

 • Finne cuper/komme med forslag til cuper som fremmes til trenere/foreldre.
 • Påmelding cup.
 • Sørge for at deltakeravgift betales.
 • Sørge for at transport/overnatting ordnes/undersøke transportmuligheter.
 • Lage lister over deltagere og informere klubben om hvem som reiser til post@kristiansund-hk.no
 • Gi nødvendig informasjon til de som skal på cup (jfr retningslinjer).
 • Organisere vakter som skal overnatte sammen med spillerne på cupen.
 • Punktene over gjelder også for treningsleir som er organisert av laget, f.eks treningsleir i Kroatia e.l.
0%

Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en god opplevelse og for å hjelpe nettstedet vårt med å fungere effektivt.